Disclaimer

Een begrip in de Betuwe voor de kunst!

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de beheerders van bronsgieterijvolkers.nl in acht is genomen, is het mogelijk dat bepaalde informatie op deze website onjuist of niet meer relevant is.

De beheerders van bronsgieterijvolkers.nl zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door bronsgieterijvolkers.nl gecreëerde site en/of pagina’s.

De beheerders van bronsgieterijvolkers.nlwijzen hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site ligt bij het team van beheer en toezicht. Heeft u een klacht, of voelt u zich gekwetst door de inhoud van deze site, neem dan contact op met de beheerder, via de pagina “contact”.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere vorm of wijze dan ook of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bronsgieterijvolkers.nl.

De voor op deze site voorkomende bedrijfs- en productnamen, alsmede logo’s, banners en publicaties of gedeelten daarvan, zijn de rechten volledig voorbehouden aan de rechtmatige eigenaar c.q. eigenaren!